<

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej  w elektronicznym systemie Vulcan:
https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz

Uwaga! W tym roku istnieje możliwość podpisania wniosku elektronicznie:
- profilem zaufanym/ePUAP,
- podpisem kwalifikowanym.
W takim wypadku nie ma konieczności drukowania i dostarczania wniosku do placówki. Wystararczający jest podpis jednego z rodziców/opiekunów.

Nauka jĘzyka polskiego

Pałac Młodzieży zaprasza dzieci w wieku 4-19 lat, które przyjechały z Ukrainy na zajęcia języka polskiego.
Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży, pokój 112.

 

уроки польської мови

Палац молоді запрошує дітей 7-11 років, які приїхали з України на уроки польської мови.
Записи в секретаріаті Палацу молоді, к. 112.