Zapraszamy na otwarte zajęcia w trakcie ferii.

  • 3.02 godz. 16.00-18.00 „Projektowanie i drukowanie w 3D”, dla młodzieży od 13 lat. Prowadzący: Krzysztof Wolff. Sala 227
  • 6.02 godz. 16.00-18.00 „Projektowanie i drukowanie w 3D”, dla młodzieży od 13 lat. Prowadzący: Krzysztof Wolff. Sala 227
  • 6.02 godz. 10.00-14.00 „Matematyka dla humanistów”, zajęcia dla maturzystów. Prowadzący: Danuta Kutowska. Sala 104.
  • 9.02 godz. 9.00-13.00 „Matematyka dla humanistów”, zajęcia dla maturzystów. Prowadzący: Danuta Kutowska. Sala 104.
  • 2.02 godz. 16.00-18.15 „Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego”. Prowadzący: Joanna Bielińska. Sala 104. Informacje i zgłoszenia tel. 505 644 036 (w godz. 11.00-14.00)

pkl

Półkolonie skierowane są do dzieci w wieku 7-11 lat (I-IV klasa)
Turnus pierwszy:
listy grup i program zajęć.
Galeria.

Turnus drugi: listy grup i program zajęć.

KOSZT JEDNEGO TURNUSU - 450,00 zł

  • - zajęcia na półkoloniach będą odbywały się w godz. 8:00–15:30
  • - rodzice mogą przyprowadzać dzieci do Pałacu Młodzieży od godz. 7:30 i odbierać do 16:00
  • - utworzonych zostanie 6 grup wiekowych (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS)
  • - dzieci otrzymają II śniadanie (herbata, drożdżówka) oraz dwudaniowy obiad

Szczegóły, dokumenty do pobrania.

Bezpieczny internet

Pałac Młodzieży już po raz kolejny włączy się w propagowanie inicjatywy Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach zajęć półkolonijnych zorganizowane zostaną dwa spotkania poświęcone m.in. problemowi nadmiernego korzystania z Internetu i komputera, ograniczonemu zaufaniu w sieci, cyberprzemocy, a także pozytywnym aspektom płynącym z racjonalnego i bezpiecznego użytkowania Internetu.

W programie zajęć znajdują się m.in. edukacyjne krótkie filmy, zagadki i zadania aktywizujące uczestników.

Terminy zajęć:

- środa, 8 lutego, godz. 8:10;

- piątek, 10 lutego, godz. 14:40.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej  w elektronicznym systemie Vulcan:
https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz

Uwaga! W tym roku istnieje możliwość podpisania wniosku elektronicznie:
- profilem zaufanym/ePUAP,
- podpisem kwalifikowanym.

W takim wypadku nie ma konieczności drukowania i dostarczania wniosku do placówki. Wystararczający jest podpis jednego z rodziców/opiekunów.

Nauka jĘzyka polskiego

Pałac Młodzieży zaprasza dzieci w wieku 4-19 lat, które przyjechały z Ukrainy na zajęcia języka polskiego.
Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży, pokój 112.

 

уроки польської мови

Палац молоді запрошує дітей 7-11 років, які приїхали з України на уроки польської мови.
Записи в секретаріаті Палацу молоді, к. 112.