Dział Sportu i Rekreacji

Dział Sportu i Rekreacji prowadzi wielopłaszczyznową działalność w zakresie sportu, rekreacji oraz prozdrowotną. W działalności sportowej zawiera się szkolenia w następujących dyscyplinach sportu: siatkówce dziewcząt, mini-koszykówce chłopców, kajakarstwie dziewcząt i chłopców, karate. Na poziomie rekreacyjnym prowadzone są zajęcia nauki i doskonalenia pływania, modelarstwa lotniczego a także turystyki. W trosce o zdrowie uczestników zajęć, prowadzone są zajęcia pływania korekcyjnego, a także zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasza oferta skierowana jest do bardzo szerokiej grupy dzieci i obejmuje ona przedział wiekowy od 7 do 18 lat. Tak więc miejsce na zajęciach naszego działu znajdzie się dla wszystkich tych, dla których różne formy aktywności ruchowej są cenną formą spędzania wolnego czasu. Dział Sportowy jest także organizatorem wielu zawodów oraz imprez sportowych. Jesteśmy organizatorami ogólnopolskich zawodów w mini-koszykówce chłopców o "Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży". O podobny puchar rywalizują nasi uczestnicy w kajak-polo. Organizujemy także ogólnopolskie turnieje karate, piłki siatkowej dziewcząt oraz imprezy sportowo-rekreacyjne "Ze sportem na ty", a na basenie - "Złoty delfin". Działalność sportowa Pałacu Młodzieży jest bardzo ważną i integralną częścią działalności dydaktyczno-wychowawczej naszej placówki. Od momentu powstania powołano w strukturach Pałacu Młodzieży Dział Sportu. 
Bardzo dobra baza sportowa (pełnowymiarowa sala do gier sportowych, basen oraz stanica wodna) sprzyjała prowadzeniu regularnego szkolenia sportowego oraz rekreacji. Przy placówce powstały; Klub Sportowy "Pałac", zajmujący się szkoleniem siatkarek, Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” zajmujący się szkoleniem kajakarzy, Klub Karate "Oyama Pałac” oraz UKS "Pałac". Od początku nasze działania ukierunkowane były na pracę z dziećmi i młodzieżą. 
Dobra i systematyczna praca szkoleniowa zosta dostrzeżona przez wiodące bydgoskie kluby sportowe. Zostały podpisane wieloletnie umowy patronacki dotyczące szkolenia młodych kajakarzy, koszykarzy oraz siatkarek. Powstała bardzo dobrze funkcjonująca piramida szkoleniowa oparta o Pałac Młodzieży, kluby sportowe oraz szkoły.

Kierownikiem Działu Sportu i Rekreacji jest Wiesław Rakowski.

 

Dział Sportu i Rekreacji Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                           aktualizacja: 1-09-2015