wstecz

17 gram miłości”
X ogólnopolski konkurs literacki pod tytułem Tak daleko i tak blisko

 

Jedyny w Polsce konkurs literacki zaadresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z dysleksją.
 Trwająca od dwóch lat pandemia zmieniła znacząco stosunki społeczne, ograniczyła nasze kontakty z innymi ludźmi, dostęp do dóbr kultury oraz nasze poczucie wolności.
Cel konkursu: Rozbudzenie twórczości literackiej, stworzenie możliwości odniesienia sukcesu dzieciom i młodzieży z dysleksją.

Regulamin konkursu:

  • Zadaniem uczestników jest napisanie dowolnej pracy literackiej.
  • Praca literacka napisana komputerowo, nie może przekraczać formatu A4, czcionka 13.
  • Prace prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres a.baczynska-serocka@palac.bydgoszcz.pl lub info@palac.bydgoszcz.pl z dopiskiem 17 gram miłości.
  • Każda praca musi mieć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel./fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
  • Do każdej pracy należy dołączyć zeskanowaną zgodę rodziców/opiekunów uczestników.
  • Prace należy nadsyłać do 20.03.2022.
  • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 31.03.2022. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie internetowej.
  • Z uwagi na dobro konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.        

Organizator konkursu: mgr Anna Baczyńska-Serocka tel. 503-408-380

 

zgoda rodziców / opiekunów