wstecz

Młodzi mądrzy

Program profilaktyczny dofinansowany ze środków Strategii Rozwoju Miasta Bydgoszczy związanej z działaniami profilaktycznymi.
Warsztaty polegają na  dostarczeniu uczestnikom adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, udzieleniu pomocy w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychicznych oraz zaangażowaniu w alternatywne do zachowań ryzykownych działania artystyczne i zabawowe. Udział w warsztatach pozwala na kształtowanie i utrwalanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych wśród uczniów bydgoskich szkół, a dorosłych wyposaża w wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i przygotowuje do mądrego reagowania w sytuacjach wymagających interwencji.
Kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych, w tym postaw i systemu wartości dotyczących używania substancji psychoaktywnych zmniejsza prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych w przyszłości.
Specjaliści uczestniczący w warsztatach (policjanci, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, arteterapeuci, socjoterapeuci) dostarczają uczestnikom rzetelnej wiedzy z zastosowaniem  metod aktywizujących na płaszczyźnie plastycznej, ruchowej, teatralnej, multimedialnej.  
Specjalistami tworzącymi i współrealizującymi zadanie są: dr nauk medycznych Marek Jurgowiak, Magdalena Łuba, Katarzyna Burchardt, Anna Jaworska, Anna Siedlaczek, Magdalena Talar, Krzysztofa Jagła.  

Zgłoszenia przyjmuje Krzysztofa Jagła, tel. 52 321 00 81 wew. 315.

 

22.09.2021

wykład dla nauczycieli w SP45, prowadzi doktor nauk medycznych  Marek Jurgowiak.

Brak wolnych miejsc do końca 2021r.

123

13.10.2021

Warsztat poprowadziła Magdalena Talar – pracownik socjalny, wykładowca akademicki, animator społeczności lokalnej.

  • Zdjęcie: 4.jpg
  • Zdjęcie: 1.jpg
  • Zdjęcie: 3.jpg
  • Zdjęcie: 5.jpg
  • Zdjęcie: 2.jpg