wstecz

Forum edukacji humanistycznej Paideia

to przedsięwzięcie realizowane od dwudziestu lat w oparciu o projekty grantowe. Służy promowaniu humanistycznej refleksji wśród młodzieży. Zadanie realizowane jest we współpracy ze szkołami, stałymi zespołami włączającymi się w przygotowanie spotkania na różnych jego etapach oraz z ośrodkami naukowymi i placówkami kultury, które pełnią także funkcję patronów wydarzenia. Pierwsze edycje w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżały uczestnikom spotkań panoramę kolejnych epok kultury we wszystkich ich wymiarach. Kolejne cykle stanowią zaproszenie dla młodych ludzi do spojrzenia na czasy, w których żyją i które współtworzą. Młodzież sukcesywnie poznaje wyróżniki kulturowe współczesności. Dzięki wykładom i prezentacjom prowadzonym przez autorytety, uczestnicy cyklu Paideia mogą poznać i lepiej rozumieć mechanizmy rządzące dzisiejszą kulturą.  Zdobyta wiedza ułatwia im zrozumienie dążeń i perspektyw ich generacji. Uczestnicy cyklu szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz biorą udział w dyskusjach. Dyskursywny profil spotkań pozwala młodym ludziom lepiej zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość. Zdobywają oni także narzędzia ułatwiające czytanie tekstów dzisiejszej kultury (literatura, muzyka, teatr, film, Internet).

W propozycjach Paidei odzwierciedlenie znajdują również aktualne rocznice, osoby czy zjawiska kulturowe, będące właśnie w centrum zainteresowania (np. rok autora czy wydarzenia).Tradycyjnie imprezy mają formułę multimedialną i interdyscyplinarną.  Tworzą je wykłady, prezentacje, dyskusje, sesje literackie, warsztaty, pokazy artystyczne oraz ankiety czy happeningi. Paideia stanowi bogatą ofertę działań edukacyjnych, adresowanych do starszej młodzieży wszystkich typów szkół.

123456