wstecz

Wszechnica, czyli pasjonujące wędrówki z mistrzami w poszukiwaniu prawdy i mądrości

Propozycja działań dla poszukującej młodzieży ze starszych klas SP, zarówno szczególnie uzdolnionej, pragnącej poszerzyć i ukierunkować swoje talenty i pasje pod kątem przygotowań do wyboru profilu dalszej edukacji, uczestnictwa w konkursach lub z czystej „miłości do nauki”, jak i dla uczniów pragnących zdobyć lub utrwalić wiedzę z wybranych dziedzin. Do udziału w spotkaniach o interdyscyplinarnym i interaktywnym charakterze zapraszani są także nauczyciele prowadzący kola zainteresowań, jako współtwórcy tego przedsięwzięcia. Formuła tego projektu edukacyjnego polega na stworzeniu młodym osobom możliwości kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin nauki (astronomia, bioetyka, filozofa, teatrologia, historia sztuki i filmu). Szczególny nacisk kładziemy na kulturowy i cywilizacyjny aspekt zagadnień i na osiągnięcia człowieka. Proponujemy uczestnikom Wszechnicy nie tylko wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialne, ale także dialog, zadawanie pytań naukowcom w ramach tzw. pytań do eksperta (tzw. Encyklopedia online), organizowane są konkursy. Stwarzana jest też młodzieży szansa samodzielnych poszukiwań i krytycznych wystąpień, możliwość twórczego zaangażowania w projekt (zgłaszanie pomysłów tematyki, zadawanie pytań, tworzenie prezentacji).

Udział w spotkaniach młodych z nauką ma stanowić punkt wyjścia i inspirację do ich samodzielnego rozwoju, jest też okazją do spotkania i wymiany doświadczeń oraz konfrontacji umiejętności z rówieśnikami, dzielenia się zainteresowaniami i doświadczeniami. Mogą oni kontynuować swoją przygodę z nauką w ramach adresowanego do młodzieży starszej Kolokwium akademickiego. Młodsi zaś miłośnicy wiedzy, ciekawi świata i poszukujący odpowiedzi na ważne pytania, mogą skorzystać z zaproszenia na spotkania w Pałacowym centrum nauki.

27.10.2021, godz. 11:00

Setka Lema. Wizje i spełnienia – czy Lem byłby zdziwiony współczesnością?
Tym razem zaprosiliśmy młodzież do udziału  w ramach cyklu  Wszechnica w sesji na temat:  Setka Lema. Wizje i spełnienia - czy Lem byłby zdziwiony współczesnością? Było to spotkanie  prowokujące młodych uczestników do pogłębionej refleksji nad współczesnością i przyszłością człowieka oraz naszej cywilizacji. Przewodnikami po futurologicznej rzeczywistości, zawartej w dziełach Lema byli specjaliści –  literaturoznawca dr Marta Kładź-Kocot oraz filolog i filmoznawca dr Dominik Wierski. Pani doktor w niezwykle ciekawym wystąpieniu  o  wiele mówiącym tytule : „Stanisław Lem – prorok fiaska” postawiła na wstępie tezę, że kluczem do zrozumienia  twórczości Lema  jest świadomość funkcji mitów, które miały oswajać świat, którego nie rozumiemy.  U Lema jest podobnie. To opowieść służy poszukiwaniu sensu. Poprzez przepięknie opowiedziane i przybliżone opowieści autora „Bajek robotów” dr Marta Kładź-Kocot ukazała jak wielkim  humanistą i profetą był Lem, ile niepokojów i dylematów współczesnego człowieka w obliczu rozwoju technologicznego przewidział, będąc jednocześnie prekursorem wielu wynalazków, o których mówił i pisał. Nasze zderzenie ze sztuczna inteligencją, co przeczuwał Lem, będzie stawiało nas przed koniecznością zdefiniowania istoty człowieczeństwa. Będziemy musieli przyznać, że ludzie, chociaż mniej doskonali, są właśnie ludźmi dlatego, że mają wątpliwości, refleksje, uczucia. Muszą wybierać, bo nie są zaprogramowanymi automatami. Wybory etyczne, wątpliwość, emocje- to nas konstytuuje i czyni nieraz bezbronnymi, sprawia, że nasza egzystencja bywa tragiczna, ale przez to ludzka.
Z kolei dr Dominik Wierski jako przewodnik po świecie adaptacji dzieł Lema przedstawił trudne relacje genialnego, znanego na całym świecie pisarza z twórcami ekranizacji jego powieści, a także przybliżył samą postać twórcy w oparciu o fragmenty  filmów dokumentalnych jemu poświęconych.
Młodzież na pewno wyszła  ubogacona z tego spotkania.  Jego uczestnicy chętnie dyskutowali, gdyż poprzez lekturę i wcześniejsze rozmowy z polonistami (LO V  i LO VII) byli przygotowani do udziału w debacie.

  • Zdjęcie: 9557.jpg
  • Zdjęcie: 9579.jpg
  • Zdjęcie: 9664.jpg
  • Zdjęcie: 9630.jpg
  • Zdjęcie: 9592.jpg

123