Karate

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate
Grupa początkująca dzieci młodsze

Zajęcia dla dzieci od 5 – 7 lat. Zabawy bazujące na naturalnych formach ruchu. Zabawy tematyczne,
Ćwiczenia dyscyplinujące o charakterze zabawowym. Ćwiczenia wyrabiające skupienie uwagi i koncentrację. Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości. Nauka podstawowych ćwiczeń kształtujących i poprawiających sprawność ogólną. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate
Grupa początkująca dzieci starsze

Zajęcia dla dzieci od 8 lat. Zabawy bazujące na naturalnych formach ruchu.
Ćwiczenia dyscyplinujące o charakterze zabawowym. Ćwiczenia wyrabiające skupienie uwagi, koncentrację i szybkość reakcji. Proste formy rywalizacji zespołowej i indywidualnej. Nauka podstawowych ćwiczeń kształtujących i poprawiających sprawność ogólną. Umiejętność pokonywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprzez sytuacje aranżowane na treningu. Nauka i doskonalenie podstawowych technik karate. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

 
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate
Kontynuacja dzieci młodsze

Ćwiczenia dyscyplinujące i porządkujące na treningu karate - ,,Etykieta DOJO”. Ćwiczenia wyrabiające skupienie uwagi, koncentrację i szybkość reakcji. Proste formy rywalizacji zespołowej i indywidualnej. Trening  rozwijający  podstawowe cechy motoryczne : szybkość, gibkość, siłę. Umiejętność pokonywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprzez sytuacje aranżowane na treningu. Nauka i doskonalenie podstawowych technik karate. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate
Kontynuacja dzieci starsze -gr. Zaawansowana

Ćwiczenia dyscyplinujące i porządkujące na treningu karate - ,,Etykieta DOJO”. Doskonalenie podstawowych ćwiczeń rozwijających podstawowe cechy motoryczne : szybkość, gibkość, siłę i sprawność. Doskonalenie podstawowych technik karate oraz nauka technik zaawansowanych.
Samokontrola i samodoskonalenie w treningu karate. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

Zajęcia z samoobrony dla młodzieży

Ćwiczenia wyrabiające skupienie uwagi, koncentrację i szybkość reakcji. Trening rozwijający podstawowe cechy motoryczne : szybkość, gibkość, siłę. Umiejętność pokonywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia napadem poprzez sytuacje aranżowane na treningu. Nauka i doskonalenie podstawowych technik karate stosowanych w sytuacji obrony koniecznej. Odpowiedzialność w sytuacji stosowania nabytych umiejętności samoobrony. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.


Treningi prowadzi Sensei Sławomir Posłuszny 4 Dan.


 

Dział Sportu i Rekreacji Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                           aktualizacja: 28-04-2016