Pracownia minikoszykówki

Zapraszamy dzieci i młodzież na usprawniające zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki oraz pływania.

Zapisy na przełomie sierpnia i września w godzinach naboru oraz przez cały rok szkolny w godzinach zajęć.
poniedziałki w godz. 18.00-19.30 (młodzież gimnazjalna i licealna)
środy w godz. 15.00-16.00 (szkoły podstawowe)
soboty w godz. 8.00-14.00 (szkoły podstawowe)
w sali sportowej Pałacu Młodzieży - I piętro.
Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Zajęcia mają na celu podniesienie poziomu sprawności ogólnej dzieci i młodzieży oraz rozwój uzdolnień indywidualnych w zakresie koszykówki i pływania. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w bloku 2 godzinnym: trening na sali sportowej oraz pływanie na basenie Pałacu Młodzieży. Na początku roku zorganizowane zostanie spotkanie organizacyjne poświęcone wyborowi grupy treningowej oraz dnia uczęszczania na zajęcia z uwzględnieniem szkolnych planów lekcyjnych i kryterium wieku uczestników. Na spotkaniu przedstawiony zostanie także zakres materiału dydaktycznego oraz informacje niezbędne do właściwego i bezpiecznego zorganizowanie procesu treningowego.
Zajęcia prowadzi pedagog z uprawnieniami instruktorskimi w zakresie koszykówki i pływania oraz 30-letnim doświadczeniem zawodowym - mgr Piotr Czarnecki.
Serdecznie zapraszamy!

 


 

Dział Sportu i Rekreacji Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                           aktualizacja: 1-09-2015