wstecz

„Bydgoskie półkolonie 2022” PAŁAC MŁODZIEŻY ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE dla dzieci w wieku  7-11 lat

Pałac Młodzieży zaprasza do skorzystania z półkolonii skierowanych do dzieci
w wieku 7 – 11 lat, które będą odbywały się w ciągu trzech pierwszych tygodni wakacji, tj. w terminie:
27 czerwca - 01 lipca (4 grupy),
04 - 8 lipca (4 grupy)
11 - 15 lipca (3 grupy)

Uczniowie szkół bydgoskich  objęci są programem „Bydgoskie półkolonie 2022”

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej  oraz oświadczeń i regulaminu (w formie elektronicznej ze strony internetowej PM lub w formie papierowej podczas zapisów) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do oznaczonego punktu  na parterze Pałacu Młodzieży w terminie od 26 maja br.  od godziny 8.00.
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 8 czerwca  2022 po godz. 15.00
Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 150 zł. za tygodniowy turnus do dnia 10 czerwca 2022r. na  numer konta bankowego Pałacu Młodzieży: 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830. Przelew musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Brak terminowej wpłaty oznaczać będzie wykreślenie dziecka z listy uczestników.
Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 21.06.2022 po godz. 15.00.
Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.


Załączniki do pobrania i wypełnienia przez rodziców/opiekunów – dokumenty należy wypełnić w języku polskim:

 

Informacje dla rodziców dzieci objętych programem „Bydgoskie półkolonie 2022”

  • rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 150 zł. za tygodniowy turnus (max 2 turnusy) do dnia 10 czerwca 2022r. na  numer konta bankowego Pałacu Młodzieży: 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830.przelew musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.
  • dzieci muszą być ubrane adekwatnie do warunków pogodowych (nie przyprowadzamy dzieci w klapkach, zabezpieczyć dziecko w kurtkę przeciwdeszczową)
  • dzieci odbierane przez opiekuna (osoba nie wymieniona w karcie kwalifikacyjnej) muszą dostarczyć pisemne upoważnienie od rodziców
  • dzieci które same wracają do domu muszą mieć pisemną zgodę od rodziców
  • dzieci płacące 150 zł muszą posiadać kartę miejską lub bilety na przejazdy

Rodzicu!
Ze względu na liczebność grup, różnorodną ofertę zajęć, dużą ilość wyjść poza placówkę,  brak nauczyciela wspomagającego wychowawcę, prosimy o rozważne zapisywanie swoich pociech na pałacowe półkolonie. Pamiętaj, że dziecko
ze stwierdzonymi zaburzeniami zachowania, które zostaną zatajone w karcie kwalifikacyjnej, może negatywnie wpływać na   samopoczucie innych uczestników półkolonii. Pragniemy, aby 8-godzinny  czas spędzony z nami był miły, zabawny, relaksujący i bezpieczny dla wszystkich.
Liczymy na Państwa zrozumienie. Dziękujemy - dyrekcja i nauczyciele PM.