DZIAŁ SPORTU I REKREACJI


Dział Sportu i Rekreacji prowadzi wielopłaszczyznową działalność w zakresie sportu, rekreacji oraz prozdrowotną. W działalności sportowej zawiera się szkolenia w następujących dyscyplinach sportu: siatkówce dziewcząt, mini-koszykówce chłopców, kajakarstwie dziewcząt i chłopców, karate. Na poziomie rekreacyjnym prowadzone są zajęcia nauki i doskonalenia pływania, modelarstwa lotniczego a także turystyki. W trosce o zdrowie uczestników zajęć, prowadzone są zajęcia pływania korekcyjnego, a także zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasza oferta skierowana jest do bardzo szerokiej grupy dzieci i obejmuje ona przedział wiekowy od 7 do 18 lat. Tak więc miejsce na zajęciach naszego działu znajdzie się dla wszystkich tych, dla których różne formy aktywności ruchowej są cenną formą spędzania wolnego czasu. Dział Sportu i Rekreacji jest także organizatorem wielu zawodów oraz imprez sportowych. Jesteśmy organizatorami ogólnopolskich zawodów w mini-koszykówce chłopców o "Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży". O podobny puchar rywalizują nasi uczestnicy w kajak-polo. Organizujemy także ogólnopolskie turnieje karate, piłki siatkowej dziewcząt oraz imprezy sportowo-rekreacyjne "Ze sportem na ty", a na basenie - "Złoty delfin". Działalność sportowa Pałacu Młodzieży jest bardzo ważną i integralną częścią działalności dydaktyczno-wychowawczej naszej placówki. Od momentu powstania powołano w strukturach Pałacu Młodzieży Dział Sportu. 
Bardzo dobra baza sportowa (pełnowymiarowa sala do gier sportowych, basen oraz stanica wodna) sprzyjała prowadzeniu regularnego szkolenia sportowego oraz rekreacji. Przy placówce powstały; Klub Sportowy "Pałac", zajmujący się szkoleniem siatkarek, Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” zajmujący się szkoleniem kajakarzy oraz Klub Karate "Oyama Pałac”. Od początku nasze działania ukierunkowane były na pracę z dziećmi i młodzieżą. 
Dobra i systematyczna praca szkoleniowa zosta dostrzeżona przez wiodące bydgoskie kluby sportowe. Zostały podpisane wieloletnie umowy patronacki dotyczące szkolenia młodych kajakarzy, koszykarzy oraz siatkarek. Powstała bardzo dobrze funkcjonująca piramida szkoleniowa oparta o Pałac Młodzieży, kluby sportowe oraz szkoły.

 

Kierownikiem Działu Sportu i Rekreacji jest Wiesław Rakowski.

 

  • Zdjęcie: 0314.jpg
  • Zdjęcie: 9443.jpg
  • Zdjęcie: 1587.jpg
  • Zdjęcie: 3.jpg
  • Zdjęcie: 5.jpg
  • Zdjęcie: 2.jpg
  • Zdjęcie: 1436.jpg

 

aktualizacja 09.10.2017   ©  Pałac Młodzieży