karate


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate
Grupa początkująca dzieci młodsze

Zajęcia dla dzieci od 5 – 7 lat. Zabawy bazujące na naturalnych formach ruchu. Zabawy tematyczne.
Ćwiczenia dyscyplinujące o charakterze zabawowym. Ćwiczenia wyrabiające skupienie uwagi i koncentrację. Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości. Nauka podstawowych ćwiczeń kształtujących i poprawiających sprawność ogólną. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate
Grupa początkująca dzieci starsze

Zajęcia dla dzieci od 8 lat. Zabawy bazujące na naturalnych formach ruchu.
Ćwiczenia dyscyplinujące o charakterze zabawowym. Ćwiczenia wyrabiające skupienie uwagi, koncentrację i szybkość reakcji. Proste formy rywalizacji zespołowej i indywidualnej. Nauka podstawowych ćwiczeń kształtujących i poprawiających sprawność ogólną. Umiejętność pokonywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprzez sytuacje aranżowane na treningu. Nauka i doskonalenie podstawowych technik karate. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

 
Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate
Kontynuacja dzieci młodsze

Ćwiczenia dyscyplinujące i porządkujące na treningu karate - "Etykieta DOJO”. Ćwiczenia wyrabiające skupienie uwagi, koncentrację i szybkość reakcji. Proste formy rywalizacji zespołowej i indywidualnej. Trening  rozwijający  podstawowe cechy motoryczne : szybkość, gibkość, siłę. Umiejętność pokonywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych poprzez sytuacje aranżowane na treningu. Nauka i doskonalenie podstawowych technik karate. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate<
Kontynuacja dzieci starsze - gr. zaawansowana

Ćwiczenia dyscyplinujące i porządkujące na treningu karate - "Etykieta DOJO”. Doskonalenie podstawowych ćwiczeń rozwijających podstawowe cechy motoryczne : szybkość, gibkość, siłę i sprawność. Doskonalenie podstawowych technik karate oraz nauka technik zaawansowanych.
Samokontrola i samodoskonalenie w treningu karate. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.

 

Zajęcia z samoobrony dla młodzieży

Ćwiczenia wyrabiające skupienie uwagi, koncentrację i szybkość reakcji. Trening rozwijający podstawowe cechy motoryczne : szybkość, gibkość, siłę. Umiejętność pokonywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia napadem poprzez sytuacje aranżowane na treningu. Nauka i doskonalenie podstawowych technik karate stosowanych w sytuacji obrony koniecznej. Odpowiedzialność w sytuacji stosowania nabytych umiejętności samoobrony. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.


Treningi prowadzi Sensei Sławomir Posłuszny 4 Dan.

 

  • Zdjęcie: 1.jpg
  • Zdjęcie: 0782.jpg
  • Zdjęcie: 0753.jpg
  • Zdjęcie: 2.jpg
  • Zdjęcie: 0919.jpg
  • Zdjęcie: 0885.jpg

 

aktualizacja 09.10.2017   ©  Pałac Młodzieży