wstecz

Zespół taneczny AMULECIK II (10-13 lat), kontynuacja/nabór uzupełniający dla dziewcząt tańczących

nauczyciel: Anna Bebenow

Grupa ma krótki staż taneczny, składa się z dziewcząt w wieku 10-13 lat. Podczas zajęć dziewczęta uczą się podstawowych ćwiczeń z techniki tańca współczesnego, klasycznego, jazzowego. Pracują nad świadomością ciała, gibkością, koordynacją ruchową. Poprzez ćwiczenia z tańca klasycznego, czyli baletu, kształtują prawidłową sylwetkę, doskonalą technikę wykonywanych ćwiczeń oraz pracują nad rozciągnięciem mięśni, piruetami i skokami. Technika tańca współczesnego daje im możliwość pracy nad plastyką ruchu, improwizacją, stosowaniem elementów akrobatyki. W ciągu roku często biorą udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez autorytety taneczne.

Zapraszamy dziewczęta, które lubią tańczyć! Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.