wstecz

Taniec towarzyski (10-14 lat)

nauczyciel: Krzysztof Tomaszewski

Zajęcia taneczne z elementami gier i zabaw rytmicznych oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych. Podczas zajęć uczestnicy będą kształtować estetykę ruchu oraz wrażliwość muzyczną. Zajęcia mają na celu rozwijać takie zdolności motoryczne jak: zwinność, równowaga, koordynacja ruchowa, świadomość poszczególnych części ciała. Zajęcia kształtują umiejętność uważnego słuchania, świadomego podporządkowania ruchu muzyce. Dzieci uczą się współpracy w grupie i odpowiedzialności za siebie i innych. Ćwiczą również odwagę i pewność siebie podczas krótkich pokazów na zajęciach i przed rodzicami oraz podczas prezentacji przed publicznością na koncertach. Każde zajęcia składają się z trzech części, z których pierwsza obejmuje rozgrzewkę oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe, które pomagają w rozwoju każdego tancerza. W części drugiej uczymy się kroków, figur i krótkich choreografii danego tańca. Natomiast część trzecia jest częścią uspokajającą, w której pojawiają się ćwiczenia rozciągające oraz relaksacyjne i wyciszające. W programie nauka tańców towarzyskich: walc angielski, walc wiedeński, samba, cha cha, jive.

Podczas zajęć, dzieci realizują zajęcia z zakresu techniki tanecznej, rytmiki, nauki kroków i figur poszczególnych tańców. Współuczestniczą w realizacji programów tanecznych i scenariuszach, związanych z prezentacją kultury tańca towarzyskiego. Uczą się współodpowiedzialności i współpracy zarówno na scenie, jak i poza nią.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.