wstecz

Camerata N (dziewczęta 8-10 lat)

nauczyciel: Iwona Szubarga

Piosenki dziecięce. Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych, kształcenie zainteresowań muzycznych, kształcenie słuchu. Realizacja programu ma przygotować do swobodnego, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym, poprzez przygotowanie warsztatu wokalnego tak, aby uczeń odpowiedzialnie władał swoim głosem. Rozwijają obycie sceniczne, umiejętności muzykowania w zespole, kształtują również w uczniach poczucie systematyczności.

Zajęcia obejmują: naukę poprawnej emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, naukę poprawnego rozśpiewania, ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu i ogólną muzykalność, pracę nad wybranymi utworami wielogłosowymi, interpretację utworów, próbę przełamania stresu przed publicznymi występami, występy przed publicznością jako efekt zakończonej pracy nad utworem (koncerty świąteczne, końcowo roczne i inne).

Termin zajęć: środa (godziny do uzgodnienia).