wstecz

Teatr dziecięcy grupa naborowa (7-9 lat), grupa początkująca

nauczyciel: Janina Lasota

„…Teatr jest po to,
Żeby wszystko było inne niż dotąd....” (J. Kulmowa)


Zajęcia skierowane są do dzieci młodszych. Program zajęć obejmuje podstawy warsztatu aktorskiego, rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się, naukę wyrażania uczuć, kształtowanie wyobraźni, wrażliwości. W pracy dydaktycznej z dzieckiem wykorzystywane są różnorodne rodzaje aktywności, jak np. muzyczna, ruchowo-muzyczna, ruchowo-mimiczna, werbalna, słowno-muzyczna, plastyczna, konstrukcyjno-techniczna. Stosowane są techniki zabawowe, teatralne, parateatralne, relaksacyjne oraz wizualizacje. Podczas zajęć rozwijana jest sprawność językowa, właściwa wymowa, modulacja głosu, dobór jego siły, pauzowania, intonacji, poprawnego akcentowania wyrazowego i zdaniowego. Wzbogacane jest słownictwo dziecka, ćwiczone zmysły słuchu, wzroku, dotyku, pamięć, spostrzegawczość i koncentracja uwagi. Dzieci mobilizowane są do wyzwalania ekspresji, kreatywnego myślenia, wykorzystywania wyobraźni w działaniu. Dzięki temu, zaspokajają potrzebę prezentowania własnego świata wewnętrznego innym ludziom. Rozwijają umiejętność swobodnej prezentacji na scenie, wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mowę ciała i dynamikę. Poprzez umiejętność wchodzenia w rozmaite role, dzieci przygotowują się do funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Uczą się odpowiedzialności i współpracy w grupie.

Zajęcia teatralne budzą optymizm, dają wiarę we własne możliwości, aktywizują dzieci nieśmiałe. To sposób na wyrażanie siebie, ale także radość uczestnictwa w zespole!

Termin zajęć: poniedziałek 15.00-18.05

Prowadzący: Janina Lasota

"Po sąsiedzku"

spektakl na zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 • Zdjęcie: 3701.jpg
 • Zdjęcie: 8108.jpg
 • Zdjęcie: 8098.jpg
 • Zdjęcie: 8133.jpg
 • Zdjęcie: 9361.jpg
 • Zdjęcie: 8057.jpg
 • Zdjęcie: 8110.jpg
 • Zdjęcie: 8266.jpg
 • Zdjęcie: 8305.jpg
 • Zdjęcie: 8085.jpg
 • Zdjęcie: 4099.jpg
 • Zdjęcie: 8112.jpg
 • Zdjęcie: 8296.jpg
 • Zdjęcie: 8059.jpg
 • Zdjęcie: 8062.jpg
 • Zdjęcie: 8101.jpg
 • Zdjęcie: 8264.jpg
 • Zdjęcie: 9116.jpg
 • Zdjęcie: 9178.jpg
 • Zdjęcie: 9186.jpg
 • Zdjęcie: 8213.jpg
 • Zdjęcie: 8188.jpg
 • Zdjęcie: 4055.jpg
 • Zdjęcie: 3747.jpg
 • Zdjęcie: 8314.jpg
 • Zdjęcie: 8144.jpg
 • Zdjęcie: 8195.jpg
 • Zdjęcie: 8189.jpg
 • Zdjęcie: 8051.jpg
 • Zdjęcie: 3740.jpg
 • Zdjęcie: 8179.jpg
 • Zdjęcie: 8288.jpg
 • Zdjęcie: 3695.jpg
 • Zdjęcie: 8246.jpg
 • Zdjęcie: 8041.jpg

fotografowali:
Patrycja Żal, Michalina Kropińska i Filip Zienowicz

Młodzieżowa Szkoła Fotografii