wstecz

Teatr „W niewoli ust” (15-20 lat), grupa zaawansowana

nauczyciel: Jacek Małachowski

Do teatru: „W niewoli ust” przechodzą wszyscy ci uczestnicy, którzy aktywnie i sumiennie uczestniczyli w zajęciach, ambitnie realizowali program warsztatów i pomyślnie zaliczyli, przygotowaną przez siebie, końcową etiudę egzaminacyjną. Na tym etapie realizują oni wiele projektów teatralnych, biorą udział w spektaklach, inscenizacjach, happeningach, akcjach teatralnych oraz monodramach. Jest to dla nich, za każdym razem, niezwykła okazja do zaprezentowania zdobytych z dużą determinacją i poświęceniem umiejętności aktorskich i wykazania się wyjątkową świadomością sceniczną.

Dla tych uczestników, którzy swoje przyszłe życie zawodowe chcą związać z aktorstwem, wszystkie te doświadczenia teatralne są doskonałym przygotowaniem do egzaminów wstępnych do PWST. Wielu z nich z powodzeniem dostało się już na upragnione studia. Obecnie kontynuują oni naukę na wydziałach aktorskich, a niektórzy są już ich szczęśliwymi absolwentami.

Wszystkim innym, którzy w przyszłości będą chcieli czy nawet musieli, w swojej pracy i w kontaktach z innymi, świadomie wykorzystywać głos i gest do budowania swojego wizerunku „dźwiękowego” ale też i „pozawerbalnego” (urzędnicy, prawnicy, lekarze, nauczyciele, instruktorzy, prelegenci oraz przedstawiciele praktycznie każdej tzw. „kontaktowej” profesji), udział w tak przygotowanych i realizowanych zajęciach, pomoże w poradzeniu sobie z tremą, blokadami i zahamowaniami wewnętrznymi. Ponadto sprawi, że uwierzą oni w swoje możliwości i będą mówili po prostu bez zmęczenia.

Teatr „W niewoli ust” to wielokrotny laureat przeglądów i festiwali teatralnych. Zdobywcami wielu znaczących nagród i wyróżnień są również ci młodzi aktorzy, którzy decydują się na realizację tzw. teatru jednego aktora, czyli monodramu.

Termin zajęć: piątek 18.30-21.35

Prowadzący: Jacek Małachowski