wstecz

Pływanie korekcyjne (10-14 lat)

nauczyciel: Agnieszka Więckowska

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży z wadami postawy pragnącej doskonalić swoje umiejętności pływackie, a przy okazji korygować już istniejące wady i przeciwdziałać kolejnym, które mogą się pojawić na tym etapie rozwoju młodego człowieka (okres dojrzewania i silnego wzrostu).

W zajęciach z pływania korekcyjnego może uczestniczyć młodzież, która potrafi już pływać na poziomie zaawansowanym. Podstawowe style, które powinne być opanowane, to styl grzbietowy, kraul na piersiach oraz styl klasyczny. Korygowanie wad postawy dzięki zajęciom na basenie jest bardzo lubianą przez młodzież formą terapii. Pozwala ona łączyć doskonalenie umiejętności pływackch z oddziaływaniem terapeutycznym, którego młody człowiek zaaibsorbowany ruchem w wodzie może nawet nie dostrzegać. Zajęcia pływania korekcyjnego przyczyniają się do likwidacji wady i sprzyjają tworzeniu nawyku prawidłowej postawy ciała. Nauczyciele prowadzący pływanie korekcyjne posiadają niezbędną wiedzę na temat charakteru wady i sposobów postępowania korekcyjnego. Dobór ćwiczeń, ułożeń ciała, zastosowanych przyborów oraz wykorzystanie sposobów i stylów pływackich ma na celu zapewnienie maksymalnie korzystnych oddziaływań korekcyjnych.

Termina zajęć: poniedziałek 15.45-16.30, czwartek 15.45-16.30