wstecz

Ratownictwo Wodne- wiek (12 -16 lat) wymagana dobra umiejętność pływania

nauczyciel: Rafał Gutkowski

Zajęcia mają na celu przygotowanie młodzieży do poznania sposobów udzielania pomocy osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie utraty życia i zdrowia w wodzie. Młodzież uczy się sposobów holowania w wodzie z udziałem sprzętu, jak i bez niego. Uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu na stopień Młodszego ratownika WOPR w okresie wakacji.