wstecz

Gimnastyka korekcyjna dla dziewcząt (12-18 lat)

nauczyciel: Henryka Teliżyn

Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt mających problem z postawą ciała lub tendencjami do ich powstawania. Celem zajęć jest pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy, korygowanie zaburzeń statyki ciała, wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciąganie przykurczonych. Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Prowadzone są w miłej sportowej atmosferze co wpływa na efektywność zajęć.

Wady postawy spowodowane są najczęściej nieodpowiednim ułożeniem ciała podczas nauki i pracy przy biurku oraz komputerze (w ostatnim czasie czas poświęcony na naukę przy komputerze bardzo się wydłużył). Zajęcia te mają na celu nie tylko korekcję istniejących wad, ale również mobilizują do podejmowania innej aktywności fizycznej. Prowadzone są przy muzyce, wykorzystują elementy fitnessu, pilatesu oraz Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Ta forma zajęć ma doprowadzić przede wszystkim do korekcji wad postawy, ale wpływa również na wszechstronny rozwój młodego organizmu".

Termin zajęć: sobota 10.00.