wstecz

Siatkówka chłopców (11-13 lat), grupa rekreacyjna poczatkująca

nauczyciel: Jacek Janowski

Serdecznie zapraszamy na zajęcia piłki siatkowej, która od wielu lat należy do wiodących dyscyplin sportowych w kraju. Podczas zajęć realizować będziemy następujące siatkarskie zagadnienia: doskonalenie elementów techniki, gry w piłkę siatkową w formie gier i zabaw, taktyka i przepisy gry (m. in.: poruszanie się po boisku krokiem biegowym, skrzyżnym i dostawnym, zagrywka sposobem dolnym, górnym, gra szkolna, kontrolowana i właściwa, blok pojedynczy i grupowy, gry małe 1x1 i 2x2, gry i zabawy w piłce siatkowej, odbicia sytuacyjne, ćwiczenia z zakresu taktyki indywidualnej i zespołowej).

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15:00-16:30. Miejsce zajęć: sala Pałacu Młodzieży, ul. Jagiellońska 27.