wstecz

Siatkówka dziewcząt (11-12 lat), grupa rekreacyjna i naborowa

nauczyciel: Maciej Kromrych

Nauka podstawowych elementów techniki gry w piłkę siatkową w formie gier i zabaw, taktyka i przepisy gry, między innymi: poruszanie się po boisku krokiem biegowym, skrzyżnym i dostawnym, zagrywka sposobem dolnym, górnym i z wyskokiem, gry małe 1x1 i 2x2, 3x3, gra właściwa uproszczona, gry i zabawy w piłce siatkowej, odbicia sytuacyjne, ćwiczenia z zakresu taktyki indywidualnej i grupowe.

Zajęcia trwają 2 godziny. Termin: środy, godz. 16:30.