wstecz

Koszykówka rekreacyjna (13-15 lat), grupa średniozaawansowana

nauczyciel: Piotr Czarnecki

Rekreacja; gry i zabawy koszykarskie i ogólnorozwojowe; indywidualne nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych oraz rozwijanie uzdolnień motorycznych.

Miejsce zajęć: sala sportowa Pałacu Młodzieży. Zajęcia trwają 2 godziny. Termin: środy, godz. 16:30.