wstecz

Koszykówka rekreacyjna (15-18 lat), grupa zaawansowana

nauczyciel: Piotr Czarnecki

Rekreacja; małe gry, gra szkolna i uproszczona; indywidualne rozwijanie uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności technicznych; zespołowe doskonalenie gry obronnej, gry w ataku pozycyjnym i ataku szybkim oraz podstawy taktyki gry w koszykówkę.

Miejsce zajęć: sala sportowa Pałacu Młodzieży. Zajęcia trwają dwie godziny. Termin: poniedziałki, godz. 18:00.