wstecz

Język angielski z elementami umuzykalniającymi (10 lat), grupa 1 – kontynuacja po roku nauki

nauczyciel: Laura Hęsiak

Kontynuacja zajęć po roku nauki w Pałacu Młodzieży. Tematy: co lubimy/czego nie znosimy; mocne i słabe; świat sportu; części ciała; dyscypliny sportowe; zdrowie; odczucia, zmysły; zawody; miejsca pracy i czynności związane z wykonywaniem danego zawodu; wyprawy i wyjazdy; państwa i narodowości; dlaczego zmieniamy swoje miejsca zamieszkania; wydarzenia z przeszłości; wynalazcy i ich genialne dzieła; słynne postacie i bohaterowie minionych epok; ludzie i ich własność, przymiotniki i zaimki dzierżawcze; tradycje i zwyczaje świąteczne – Boże Narodzenie, Wielkanoc; elementy kultury i krajoznawstwa krajów angielskiego obszaru kulturowego oraz słynne miejsca w świecie; praca nad poprawnym artykułowaniem głosek; zabawy fonetyczne; czasownik “be”; zwroty: „be going to”, “like doing sth”, “would like”, “good a…”, “how about…”, czasy gramatyczne: Present Simple i Continuous, Past Simple, czasowniki modalne „can”, „could”, „should”, “must/mustn’t”.

Nauce przyświeca kilka haseł:
- Uczymy mówić śpiewająco!
Piosenki, ruch przy muzyce, gra aktorska, zabawy z wykonanymi przez siebie kartami to elementy, które dzieci uwielbiają.
- Wymowa ważna sprawa!
Ośmielamy i zagrzewamy nieśmiałych do odważnego, głośnego i pięknego czytania.
- Rysownicy też mają swój czas!
Ilustrujemy to co chcemy powiedzieć – mini wystawki, plakaty.
- Aplikacje multimedialne to nasze ABC… !
Ale bez książki żyć się nie da. Uczymy się o świecie, przyrodzie krajach anglojęzycznych. Odnosimy się do wiedzy ogólnej ucząc języka angielskiego.