wstecz

Klub Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” (6-8 lat), grupa 1

nauczyciel: Anna Mordyl-Charczyńska

Zajęcia skierowane są do dzieci w młodszym wieku szkolnym (6-8 lat) przejawiających trudności adaptacyjne i wyróżniających się określonym zespołem zachowań, charakteryzowanym często jako nieśmiałość. Jak nazwa grupy wskazuje, głównym celem zajęć jest stymulowanie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju w oparciu o przyjazne dziecku formy takie jak zabawa i działania artystyczne. Podczas zajęć w Klubie uczestnicy biorą udział w radosnym byciu z innymi dziećmi podczas zabaw edukacyjnych, rozwijających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-słuchową, a także uczących współpracy i radzenia sobie z trudnościami. Dzieci uczestniczą w zajęciach arteterapeutycznych stymulujących twórczość poprzez sztukę i działania sceniczne; rozwijają wyobraźnię, inwencję twórczą i zdolności plastyczne; przygotowują przedstawienia teatralne, uczą się również czerpać satysfakcję ze współdziałania z innymi podczas realizacji wspólnych projektów artystycznych.

Proponowane treści i zastosowane metody aktywizujące sprawiają, że dzieci mają możliwość rozładowania nagromadzonej energii oraz fizycznego i psychicznego odprężenia. Podczas zajęć uczą się przez doświadczenie i przeżywanie, stają się otwarte na otoczenie, śmiałe w działaniu i pełne wiary we własne możliwości. Potrafią wyrażać siebie oraz swoje myśli w różnych formach ekspresji oraz współdziałać w grupie.

Radosna, wartościowa i twórcza zabawa w grupie rówieśników - to szansa na rozwój i przyjaźń na lata! Dołącz do nas!