wstecz

Klub Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” (12-13 lat), grupa 3

nauczyciel: Anna Mordyl-Charczyńska

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 12-13 lat mających trudności wynikające najczęściej ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej i problemów szkolnych. Zajęcia mają formę spotkań grupowych, podczas których szczególny nacisk kładzie się na aktywizację uczestników. Oznacza to skoncentrowanie się na wydobyciu z nich drzemiącego potencjału, pomocy w uwierzeniu we własne możliwości i przeżyciu sukcesu. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach artystycznych i projektach profilaktycznych, rozwijają wyobraźnię i zdolności plastyczne, przygotowują przedstawienia teatralne, uczą się również wyrażać uczucia i konstruktywnie rozwiązywać problemy.

Poprzez zastosowanie atrakcyjnych metod pracy dających uczestnikom radość tworzenia i współdziałania, zajęcia pomagają rozwinąć dzieciom pewność siebie, samodzielność, obowiązkowość i inne życiowe umiejętności wpływające na jakość życia. Główną korzyścią udziału w zajęciach jest uwolnienie nagromadzonych emocji, zmniejszenie poziomu napięcia i akceptacja siebie. Poprawa kompetencji interpersonalnych, poczucie wspólnoty i przyjazna atmosfera w grupie przyczynia się do przełamywania nieśmiałości oraz zwiększa zaufanie i życzliwość do siebie samego i innych osób.

Wspólnie pomóżmy dzieciom w stawaniu się szczęśliwymi ludźmi, odnajdującymi się w codziennych wyzwaniach!