wstecz

„Siłownia umysłu pod Zielonym Parasolem”

nauczyciel: Anna Mordyl-Charczyńska

Zajęcia w „Siłowni umysłu pod Zielonym Parasolem” skierowane są do dzieci z II, III i IV grupy Klubu Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek” (10-17 lat). Polegają na udzielaniu dzieciom wsparcia w pokonywaniu trudności szkolnych. Współpracujący z Klubem „Promyczek” wolontariusze „Zielonego Parasola” pomagają dzieciom kształtować prawidłowe umiejętności szkolne, udzielają korepetycji, uczą języków obcych oraz motywują i mobilizują do nauki mimo istniejących przeszkód.

W przyjaznej i życzliwej atmosferze z pomocą kompetentnych wolontariuszy dzieci aktualizują, uzupełniają i poszerzają wiedzę z różnych dziedzin. Dzięki indywidualnym i grupowym zajęciom dydaktyczno-wyrównawczym uczestnicy zajęć mają szansę poprawić swoją sytuację szkolną. Stopniowe pokonywanie niepowodzeń przy wsparciu wolontariuszy oraz satysfakcja z osiąganych wyników sprawiają, że zajęcia w „Siłowni umysłu pod Zielonym Parasolem” przywracają wiarę we własne możliwości. Wolontariat „Zielony Parasol” skupia studentów i młodzież licealną (uwaga: od szesnastego roku życia).

Zapraszamy do współpracy w jego ramach odpowiedzialne, kompetentne i pozytywne osoby chętne do niesienia bezinteresownej pomocy dydaktycznej dzieciom. Jesteśmy również otwarci na współpracę z osobami zainteresowanymi zdobyciem doświadczenia w pracy z nimi, np. w ramach praktyk studenckich. Szczegółowych informacji na temat wolontariatu „Zielony Parasol” udziela opiekun wolontariuszy - Anna Mordyl-Charczyńska (Klub Rozwijania Aktywności Dziecięcej „Promyczek”, Dział Sztuki).