wstecz

„Pałacowy WSPORNIK” – trening asertywności i pomoc psychologiczna dla dzieci (7-10 lat)

nauczyciel: Greta Haraś

Jak wyrazić to, co czuję? Jak oswoić swoje lęki, nieśmiałość w kontaktach społecznych? Jak rozumieć lepiej siebie i innych? Jak komunikować się w „bezprzemocowy” sposób? Jak poradzić sobie ze skutkami izolacji wprowadzonej w okresie pandemii: narastającym niepokojem, silnym stresem, ciągłymi zmianami, poczuciem bezradności?

Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć uczestnicy psychologicznego warsztatu „Pałacowy WSPORNIK”. W szybko zmieniającym się świecie ważne jest zdobycie wiedzy z różnych dziedzin: matematyki, biologii, historii. Często jednak coraz większe znaczenie na powodzenie w życiu, a co najważniejsze, na poczucie szczęścia osobistego, ma poziom kompetencji i umiejętności społecznych. Ich też można się nauczyć! Warsztat w aktywny, przystępny sposób wyposaża dzieci i młodzież w umiejętność wyrażania własnych emocji, empatii, radzenia sobie ze stresem, złością, rozwiązywania konfliktów, prezentowania własnych opinii, poszukiwania konstruktywnych zainteresowań itd. Na zajęciach pokonujemy nasze słabości, czasem próbujemy zamienić je w atuty, doświadczamy wyjątkowości swojej i innych ludzi. Uczymy się, jak radzić sobie z odczuwaniem długotrwałego stresu, negatywnymi emocjami, jaki znaleźć sposób postępowania w sytuacji przemocy rówieśniczej. Pracujemy nad koncentracją uwagi, rozwijamy pamięć, kreatywność. Praca odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technik interaktywnych. Jeżeli chcesz uwierzyć w siebie, skutecznie pracować nad sobą i żyć w sposób godny – zapraszamy do współpracy!