wstecz

Język angielski z elementami kultury (12 lat), grupa 4 – poziom podstawowy A1+, po 2 latach nauki

nauczyciel: Laura Hęsiak

Kontynuacja zajęć po dwóch latach nauki. Tematy: co lubimy/czego nie znosimy, mocne i słabe, czas wolny – spędzanie czasu z przyjaciółmi, cechy charakteru i różnice w zainteresowaniach, różnice kulturowe, wakacje i przygody, atrakcje, jedzenie i opakowania (kategorie i pochodzenie), świat sportu, części ciała, dyscypliny sportowe, zawody, miejsca pracy i czynności związane z wykonywaniem danego zawodu, przyroda i jej zjawiska, świat zwierząt, geografia/ukształtowanie terenu (przypomnienie i utrwalanie), wyprawy i wyjazdy, państwa i narodowości, dlaczego zmieniamy swoje miejsca zamieszkania, wydarzenia z przeszłości, wynalazcy i ich genialne dzieła, słynne postaci i bohaterowie minionych epok, tradycje i zwyczaje świąteczne – Boże Narodzenie, Wielkanoc, elementy kultury i krajoznawstwa krajów angielskiego obszaru kulturowego oraz słynne miejsca w świecie, odnajdywanie potrzebnych informacji w różnych źródłach, mówienie o umiejętnościach (teraźniejszości przeszłość – porównania), wyrażanie przekonań, argumentowanie, prezentowanie własnego stanowiska, mówienie o zasadach, wyrażanie pozwolenia, propozycje i rady, odczucia, samopoczucie, mówienie o przyszłości i jej planowanie, relacje z przeszłości, tryb rozkazujący, stopniowanie: superlative i comparative mode, czasowniki modalne – must/mustn’t, need/needn’t/don’t need, can/could, should, czasy gramatyczne: Simple Present i Continuous; Past Simple i Past Continuous, Present Perfect; Future (will), przymiotniki i przysłówki częstotliwości, zwroty - be going to, defining relative clauses, czasownik “be”, praca nad poprawnym artykułowaniem głosek oraz znaki transkrypcji fonetycznej, praca nad intonacją i akcentami w wyrazach.

Nauce przyświecają hasła:
- Aplikacje multimedialne to nasze ABC…!
Ale bez książki żyć się nie da. Uczymy się o świecie, przyrodzie krajach anglojęzycznych. Odnosimy się do wiedzy ogólnej ucząc języka angielskiego. - Ulubione potrawy Brytyjczyków!
Spotkania z kulinariami, oglądamy przepisy znanych kucharzy, czasami przygotowujemy herbatkę u Królowej (słynna Cream Tea) i jemy British scones, ucząc się dobrych manier.
- Kraje anglojęzyczne dookoła Świata!
Czy wiesz gdzie to jest? Jakie piosenki w tradycji tych państw? Geografia na wesoło.
- Wymowa ważna sprawa!
Ośmielamy i zagrzewamy nieśmiałych do odważnego mówienia i czytania, uczymy się alfabetu fonetycznego – jak to zapisać i przeczytać?