wstecz

Język angielski (13-15 lat) – poziom średniozaawansowany niższy

nauczyciel: Joanna Bielińska

Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczestników kompetencji językowej pozwalającej na sprawną komunikację w różnych sytuacjach życiowych. Uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie) w oparciu o metodę komunikacyjną, aby móc porozumiewać się w języku angielskim. Uczniowie opanują różnorodne funkcje językowe i posiądą zasób słownictwa oraz materiału strukturalno-gramatycznego odpowiedniego dla poziomu średnio zaawansowanego niższego (A2/B1).

Program zajęć opiera się na podręczniku Beyond B1 Wydawnictwo Macmillan. Dodatkowo, dla treningu rozumienia języka angielskiego, wykorzystwane są autentyczne nagrania native speakerów.