wstecz

Język angielski (13-15 lat) – poziom średniozaawansowany (intermediate)

nauczyciel: Joanna Bielińska

Celem zajęć jest osiągnięcie przez uczestników kompetencji językowej pozwalającej na sprawną komunikację w różnych sytuacjach życiowych. W trakcie zajęć rozwijane są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie) w oparciu o metodę komunikacyjną, aby uczniowie mogli swobodnie porozumiewać się w języku angielskim. W celu uzyskania biegłości w rozumieniu języka angielskiego ze słuchu wykorzystywane są autentyczne nagrania native speakerów pochodzące z mediów anglojęzycznych.

Program zajęć opiera się o podręcznik "English File Intermediate Fourth Edition" (Wydawnictwo Oxford).