wstecz

Język angielski - repetytorium ósmoklasisty (8 klasa) (13-15 lat) grupa 2

nauczyciel: Joanna Bielińska

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszam uczniów siódmej i ósmej klasy na zajęcia z języka angielskiego - repetytorium - przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

W trakcie zajęć uczniowie doskonalą wszystkie sprawności językowe mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie), aby swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych; w turystyce, życiu towarzyskim, lub w pracy. W celu uzyskania biegłości w rozumieniu języka angielskiego wykorzystywane są autentyczne nagrania native speakerów pozyskane z mediów.

Ponadto, uczestnicy zajęć zapoznają się ze strukturą i zasadami egzaminu ósmoklasisty oraz opanują strategię rozwiązywania testów egzaminacyjnych, w tym: rozwiązywanie zadań sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu, opanowanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, poznanie wymaganych funkcji językowych (czyli umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach) i środków językowych (czyli odpowiednich wyrażeń) oraz doskonalą umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych. Program zajęć oparty jest o podręcznik: Język Angielski Repetytorium Ósmoklasisty 4w1 wydawnictwa Pearson, który został opracowany na podstawie katalogu wymagań egzaminacyjnych. Podręcznik zawiera kod dostępu do zasobów online. Dzięki temu uczniowie mogą samodzielnie dokonywać powtórek i przećwiczyć wybrane umiejętności językowe.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Zapraszam do bezpośredniej rozmowy; prowadząca - Joanna Bielińska, tel. 505 644 036