wstecz

Język angielski repetytorium ósmoklasisty (14 lat), grupa A

nauczyciel: Joanna Bielińska

Uczniowie klasy ósmej doskonalą wszystkie sprawności językowe (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie), aby swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych. Ponadto uczestnicy zajęć zapoznają się ze strukturą i zasadami egzaminu ósmoklasisty oraz opanują strategię rozwiązywania testów egzaminacyjnych, w tym: rozwiązywanie zadań sprawdzających sprawność rozumienia ze słuchu, opanowanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, poznanie wymaganych funkcji językowych i środków językowych, opanowanie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych.

Program zajęć oparty jest o "Repetytorium Ósmoklasisty" wydawnictwa Pearson. W celu uzyskania biegłości w rozumieniu języka angielskiego ze słuchu wykorzystywane są autentyczne nagrania native speakerów pochodzące z mediów anglojęzycznych.