wstecz

Język angielski grupa KET (12-14 lat) - przygotowanie do egzaminu KET

nauczyciel: Grzegorz Kosiło

W ramach zajęć realizowane będą poszczególne komponenty, m.in.:
- komponent leksykalny zawierający słownictwo z zakresu sylabusa egzaminacyjnego, z każdej kategorii tj. człowiek, dom, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, nauka i technika, kultura, sport, podróżowanie i turystyka itp.;
- komponent gramatyczny, w ramach którego powtarzane będą czasy i konstrukcje gramatyczne pojawiające się na egzaminie KET;
- komponent kulturowy, w skład którego wchodzą zajęcia tematyczne związane z tradycjami i kulturą w krajach anglojęzycznych oraz praca z fragmentami oryginalnych materiałów językowych (fragmenty filmów i audycji radiowo-telewizyjnych).

Systematycznie będziemy również pracować z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi oraz arkuszami z lat ubiegłych zwiększając umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienie ze słuchu (egzamin KET). Przypomniane zostaną również procedury egzaminacyjne, ponadto uczestnicy poznają strategie pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie czasu na egzaminie. Wszystko to na odpowiednim poziomie egzaminu KET dostosowanym do możliwości i chęci uczestników zajęć w przypadku części pisemnej oraz bez określania poziomu w części ustnej.

Na zajęciach panuje miła i przyjazna atmosfera, a w trakcie pracy stosowane są nowoczesne metod i multimedia. Zdrowej rywalizacji posłużą również konkursy leksykalno-gramatyczne z atrakcyjnymi nagrodami. Co najważniejsze, uczestnicy będą mieli wpływ na przebieg zajęć sugerując ich tematykę lub wyrażając swoje opinie i prośby związane z materiałem edukacyjnym.