wstecz

język angielski (15-17 lat) – gr. maturalna średniozaawansowana

nauczyciel: Grzegorz Kosiło

Zajęcia odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu (w piątki), w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych. W ramach zajęć realizowane będą poszczególne komponenty, m.in.:
- komponent leksykalny zawierający słownictwo z zakresu sylabusa egzaminacyjnego, z każdej kategorii tj. człowiek, dom, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, nauka i technika, kultura, sport, podróżowanie i turystyka itd.;
- komponent gramatyczny, w ramach którego powtarzane będą czasy i konstrukcje gramatyczne pojawiające się na egzaminie maturalnym;
- komponent kulturowy, w skład którego wchodzą zajęcia tematyczne związane z tradycjami i kulturą w krajach anglojęzycznych oraz praca z fragmentami oryginalnych materiałów językowych (fragmenty filmów i audycji radiowo-telewizyjnych).

Uczestnicy systematycznie będą również pracować z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi oraz arkuszami z lat ubiegłych, zwiększając umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu. Na zajęciach uwzględnione będą elementy egzaminu ustnego: dialogi sterowane, opis ilustracji i praca na podstawie materiału stymulującego. Przypomniane zostaną również procedury egzaminacyjne, ponadto uczestnicy poznają strategie pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie czasu na egzaminie. Wszystko to na odpowiednim poziomie egzaminu podstawowego w przypadku części pisemnej oraz bez określania poziomu w części ustnej. Na zajęciach panuje miła i przyjazna atmosfera, a w trakcie pracy stosowane są nowoczesne metod i multimedia.

Zdrowej rywalizacji posłużą również konkursy leksykalno-gramatyczne z atrakcyjnymi nagrodami. Co najważniejsze, uczestnicy będą mieli wpływ na przebieg zajęć sugerując ich tematykę lub wyrażając swoje opinie i prośby związane z materiałem edukacyjnym.