wstecz

Baśniowy świat języka francuskiego (7-10 lat), grupa 1.0 – początkująca

nauczyciel: Cezary Markiewicz

Dzieci młodsze poznają język francuski głównie poprzez zabawę, różnego rodzaju gry i interaktywne ćwiczenia, by nauka była dla nich prawdziwą przyjemnością.

Nauka języka oparta jest na nowoczesnych metodach z wykorzystaniem multimediów, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Uczestnik zajęć nauczy się: przedstawiać się, przywitać i pożegnać, zapytać o samopoczucie kolegę i określić swoje, opisać pogodę za oknem, zapytać o godzinę i ją określić, rozpoznać czasowniki określające codzienne czynności, zrozumieć je, zastosować proste przeczenie, przeczytać proste dialogi, rozumieć proste polecenia nauczyciela w języku francuskim. Ponadto uczestnik zajęć pozna: kolory, dni tygodnia, liczebniki główne do 20, przedmioty znajdujące się w klasie i w tornistrze, zwierzęta domowe, podstawowe części ciała, czasowniki dotyczące czynności dnia codziennego, podstawowe posiłki we Francji, symbole Francji, święta obchodzone we Francji i zwyczaje z nimi związane.