wstecz

Język niemiecki (10-11 lat), grupa II A – kontynuacja po roku nauki

nauczyciel: Dorota Jankowska

Wir lernen Deutsch! Ty także masz już za sobą rok nauki języka niemieckiego? Dołącz do naszej grupy, jeśli np. potrafisz przedstawić swoją rodzinę i przyjaciół, znasz nazwy zwierząt domowych, zawodów, mebli i kolorów. Znajomość gramatyki też się bardzo przyda. Umiesz już pewnie stosować w czasie teraźniejszym czasowniki sein, haben i czasowniki regularne. Używasz rzeczowniki z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym oraz zaimki osobowe i dzierżawcze w mianowniku i bierniku. Znasz liczby od 1 do 100. Jeśli jeszcze nie czujesz się w tym pewnie, powtórzymy te zagadnienia.

Poza tym w ciągu roku szkolnego będziemy ćwiczyć sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Poznasz też słownictwo z zakresu: szkoła, artykuły spożywcze, zakupy, zainteresowania i umiejętności, spędzanie wolnego czasu i czynności dnia codziennego. Nauczysz się m.in. stopniować przymiotniki i przysłówki, odmieniać i stosować w czasie teraźniejszym czasowniki nieregularne typu essen, lesen, schlafen oraz czasowniki zwrotne i modalne können, müssen, mögen. Jeśli masz wątpliwości, czy ta grupa jest dla Ciebie, zapraszamy do kontaktu z nauczycielem. Na pewno coś dla Ciebie znajdziemy.

* O ostatecznym zakwalifikowaniu do testu kompetencji i do danej grupy decyduje nauczyciel języka niemieckiego po wcześniejszej osobistej rozmowie z kandydatem.

** O bezpośredni kontakt z nauczycielem proszone są również wszystkie osoby, które chciałyby uczyć się języka niemieckiego w Pałacu Młodzieży, a w podanej wyżej ofercie pozornie nie znalazły odpowiedniej dla siebie grupy.