wstecz

Mini koszykówka i pływanie dla najmłodszych (7-8 lat), klasy I-II SP

nauczyciel: Piotr Czarnecki

Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój wychowanka. Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej poprzez udział w grach i zabawach na sali sportowej i basenie. Nauczanie podstaw gry w mini koszykówkę oraz gier i zabaw wspomagających proces dydaktyczny; wspomaganie i stymulacja ogólnego rozwoju wychowanków: rozwijanie uzdolnień motorycznych i psychomotorycznych oraz kształtowanie postaw prospołecznych; wiedza: podstawy higieny ciała, organizacji zabaw, konkursów, gier sportowo-rekreacyjnych i procesu treningowego, podstawy sędziowania, kibicowania oraz zachowań fair play. Nauczanie podstaw pływania, pływania stylem grzbietowym oraz kraulem (grupy zaawansowane - z kontynuacji).

Zajęcia trwają 2 godziny.

Zajęcia odbywają się w :sobota 12.00-14.00

Prowadzący: Piotr Czarnecki.