wstecz

Młodzieżowe Studio Fotografii - zaawansowani (15 - 20 lat)

nauczyciel: Jaroslaw Pabijan

Fotograficzna grupa zaawansowana. Trafiają do niej absolwenci Młodzieżowej Szkoły Fotografii i pozostałych początkowych grup pracowni fotograficznej. Zapraszamy także młodzież, która posiada umiejętności fotograficzne zdobyte poprzez własne poszukiwania. Oferta skierowana do młodzieży od 15 roku życia. Zajęcia ukierunkowane w stronę fotografii cyfrowej pozwalają realizować projekty i kierunki fotograficzne preferowane przez uczestników. Przekazywanie wiedzy nie ma mieć charakteru zajęć typowo szkolnych, a raczej dążenia do poznania i zrozumienia. Brak notatek i zeszytów! Pracownia dysponuje sprzętem fotograficznym i komputerowym zapewniającym dużą swobodę podczas zajęć warsztatowych, ale do swoich codziennych działań poza zajęciami uczestnicy powinni posiadać aparaty fotograficzne (możliwie nie bardzo automatyczne czyli lustrzanki lub bezlusterkowce z wymienną optyką). Chętnym do pracy studyjnej możemy zaproponować dobrze wyposażone atelier o powierzchni około 20 metrów kwadratowych z systemem rozwijanych teł i oświetleniem fleszowym oraz ledowym oświetleniem światła ciągłego. Prowadzący zajęcia preferuje fotografię żywą o zacięciu fotoreporterskim, co oznaczać może, że nacisk położony zostanie na efektywność i sprawność zarówno posługiwania się sprzętem, odnajdywania się w różnych sytuacjach fotograficznych, oświetleniowych. Z tej grupy wywodzi się grupa fotoreporterów Pałacu Młodzieży, która obsługuje miejskie, ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy realizowane przez placówkę. Ich zdjęcia publikowane są na oficjalnej stronie Pałacu Młodzieży, a także w mediach społecznościowych Placówki i zespołów Pałacu Młodzieży. Potrafimy być skuteczni i sprawni warsztatowo tak, by zapewnić należyty poziom fotoreporterskich i fotograficznych działań. Pracownia organizuje zimowe wyjazdy plenerowe przeznaczone dla chętnych uczestników zajęć.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 4 godziny dydaktyczne.

Prowadzący: Jarosław Pabijan.