wstecz

Plastyka (6-8 lat), grupa najmłodsza – początkująca

nauczyciel: Tomasz Karcz

Zajęcia realizują podstawowe zadanie wychowania plastycznego, jakim jest troska o rozwój zintegrowanej osobowości i kształcenie wizualno-plastycznej kultury. Formy aktywności plastycznej w tej grupie mają spełniać rolę osobliwego i atrakcyjnego instrumentu kształcąco-wychowawczego.

Za najważniejszą właściwość osobowości uważa się tutaj postawę otwartą i twórczą. Rozbudzanie form aktywności związanych z plastyką, takich jak percepcja i ekspresja, zmusza do refleksji i działania, dostarczając problemów i przeżyć, wyzwalających inwencję i wyobraźnię. Przybliżanie zasad dobrej kompozycji, podstawy nauki o barwach, rodzajach gam barwnych i ich zastosowaniu (zajęcia z malarstwa). Rozbudzanie wiedzy o formie plastycznej - podstawowych problemach plastycznych, takich jak światło, barwa, linia, faktura, przestrzeń, ruch. Zapoznawanie dzieci z nowymi, nieznanymi im technikami plastycznymi. Wykorzystywanie w pracy różnorodnych materiałów takich jak papier, drewno, metal, tekstylia, tworzywa sztuczne, glina, masa solna, masa papierowa oraz materiałów sypkich różnego pochodzenia (mąka, sól, kasza, otręby, trociny, piasek). Udział w życiu kulturalnym placówki i miasta (wystawy, konkursy różnego szczebla na poziomie pracowni, placówki, miasta, województwa oraz ogólnopolskim). Akcje plastyczne, instalacje w pracowni, w ramach Galerii „Pałac” i w plenerze. Poznawanie nowych technik rysunkowych i malarskich (w tym różnorodnych technik mieszanych), konstruowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, formowanie z masy solnej, relief, asamblaż, kolaż, rzeźba w glinie.

Weź fartuszek, małą teczkę, na plastyczną rusz wycieczkę! Dołącz do nas!

Termin zajęć: środa 14.30-16.00

Prowadzący: Tomasz Karcz