wstecz

Studium rysunku i malarstwa (14-20 lat), grupa zaawansowana

nauczyciel: Tomasz Karcz

Zajęcia dla osób, których umiejętności twórcze i wiedza z zakresu rysunku i malarstwa studyjnego oscylują między poziomem początkującym a zaawansowanym. W grupie tej podstawowe tematy zajęć dotyczyć będą rysunku i malarstwa z obserwacji (martwa natura, pejzaż, rysunek postaci ludzkiej, portret) z uwzględnieniem modelunku światłocieniowego.

Nauka zasad prawidłowej kompozycji na płaszczyźnie i przestrzeni. Podstawowa wiedza z zakresu nauki o barwie. Tematy prac z wyobraźni oparte będą na swobodnej interpretacji pojęć, poszukiwaniu ekwiwalentu pomiędzy realizmem a abstrakcją, przez co wychowankowie mogą rozwijać własną ekspresję twórczą w sposób odzwierciedlający ich temperament, pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego.

W programie zajęć tej grupy pojawią się także takie zagadnienia, jak: ogólne wiadomości o kompozycji, podstawowe założenia kompozycji. Podstawowe wiadomości o barwach i ich zestawieniach, a także kompozycje na planie koła (rozeta, mandala). Systemy i formy notacji przestrzeni: dzieje przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie, ewolucja widzenia przestrzennego, analiza przykładów dzieł różnych okresów o różnych systemach notacji przestrzeni, konwencjonalne sposoby wyrażania przestrzeni, wyrażanie głębokości kompozycji obrazu barwą i walorem (oraz pozaplastyczne formy notacji przestrzeni). Tematyka zajęć będzie także dotykała takich obszarów jak wzory abstrakcyjne w naturze, ekspresja żywiołów (problemy estetyczne, a świat natury), odbiór przestrzeni i sposoby jej porządkowania. Udział w życiu kulturalnym placówki i miasta: wystawach, konkursach plastycznych na różnym szczeblu (pracownianym, placówki, miejskim, wojewódzkim oraz ogólnopolskim). Akcje plastyczne, instalacje, działalność wystawiennicza, w ramach Galerii „Pałac” oraz galerii korytarzowej.

Z głową w chmurach i trzeźwo po ziemi… na plastyce to umiemy! Czekamy na Ciebie!

Termin zajęć: czwartek 17.30-20.35

Prowadzący: Tomasz Karcz