wstecz

Studium rysunku i malarstwa (14-20 lat), grupa zaawansowana

nauczyciel: Ewa Wanko-Jastrowska

To zajęcia dla tych, którzy znają dobrze podstawy rysunku i malarstwa, znają zasady komponowania obrazu i chcą dalej doskonalić te techniki. Aby jednak poszerzyć spektrum umiejętności plastycznych na zajęciach przewidziane są realizacje również w innych technikach plastycznych. Zadania plastyczne zawarte w programie realizowane są w zakresie: rysunku, malarstwa, rzeźby, reliefu, kolażu, monotypii oraz podstaw wystawiennictwa.

Poznanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się rysunkiem jako formą ekspresji kreski. Szkice, rysunek konstrukcyjny, rysunek studyjny (rysunek światłocieniowy). Malarstwo jako forma ekspresji barw. Poszerzanie palety barw. Obserwacja i wyrażanie oraz interpretacja plastyczna zaobserwowanych zjawisk w naturze takich jak: światło, cień, ruch. Plener wiosenny pt.: „Pejzaż parkowy ze sztafażem”. Rzeźba w glinie z polichromią: „Postać siedząca”. Relief jako płaskorzeźba. Łączenie różnych materiałów oraz poszukiwanie nowych. W technice kolażu i monotypii praca z wyobraźni: „Festiwal bieli”, „Portret mimetyczny”, „Ogród faktur”. Pobudzenie do aktywności i samodzielnego kreowania własnego spojrzenia na zadany temat. Udział w konkursach. Ekspozycja najciekawszych prac w Galerii „Pałac”. Analiza dzieł największych mistrzów malarstwa impresjonistycznego. Własna interpretacja wybranych dzieł.

Termin zajęć: poniedziałek 17.30-20.35

Prowadzący: Ewa Wanko-Jastrowska